Temadag om LSS

Välkommen till en dag där vi diskuterar LSS – lagen om stöd till vissa funktionshindrade. Fokus på diskussionerna kommer att ligga på lagens första del, det vill säga vem som omfattas av lagen.

Inom Neuropsykiatrin finns ett antal olika diagnoser, som ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och tvångssyndrom. Även om diagnoserna ser olika ut, är behoven av stöd ändå snarlika. Idag omfattas någon med Aspergers syndrom automatiskt av lagen, i och med att ”autism eller autismliknande tillstånd” är specificerat explicit. Någon som däremot har ADHD, Tourettes syndrom eller tvångssyndrom omfattas oftast inte.

Med hjälp av våra inbjudna experter Linnéa Darell och Kenneth Johansson kommer vi att få höra hur tankarna gick när lagen skrevs. Varför valde man att inkludera autism, men inte exempelvis ADHD? Ger senare års ökade kunskapen en anledning till omprövning? Vad skulle man tjäna på att inkludera fler, och vad skulle det kosta?

Tid: Måndagen 7 februari, klockan 13:00 – 16:30

Plats: Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32

Anmälan: För att veta hur mycket kaffe vi ska beställa är vi tacksamma om du anmäler dig senast torsdagen den 3 februari. Anmälan sker till: info@hso-linkoping.se eller 013-12 29 88

Program: Läs programmet i pdf-format här: http://www.attention-osv.se/wp-content/uploads/2011/02/InbjudanTemadagLSS.pdf

Detta inlägg är publicerat i Nyheter. Bokmärk permalink. Stängt för kommentarer och trackbacks.
  • Kalender