Om NPF

NPF – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
såsom ADHD, Aspergers syndrom,Tourettes syndrom och OCD. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som
finns bakom diagnoserna ska få det stöd och den hjälp som de behöver samt bli bemötta med respekt.

Attentions målsättning är att varje människa ska ha rätt att få växa upp och leva i en miljö, där man
respekteras och får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Föreningen är till för att hjälpa och
stödja familjer med NPF, anhöriga, intresserade och de som i sin profession kommer i kontakt med vår målgrupp.
Vi skall också erbjuda en mötesplats för utbyte av erfarenheter, tips och råd i vardagen och möjlighet att
träffa andra människor i samma situation.

Faktablad

Riksförbundet Attention har skrivit ett antal översiktliga faktablad på en till två sidor som beskriver de olika diagnoserna och tar upp andra områden som kan vara intressant. Tidigare kunde man köpa dessa blad för 5 kr styck, men nu finns de istället att ladda ner i pdf-format.

Alla faktablad finns här: http://www.attention-riks.se/index.php/npf/faktablad

Vill man hellre ha bladen i tryckt form, kan man fortfarande beställa hela samlingen i ett häfte här: http://webbutik.attention-riks.se/product.html/faktabladssamling?category_id=11

  • Kalender